Illustratie

Je ervaringen als vaardigheden

Het belangrijkste deel van je Onbewuste bestaat uit je ervaringen uit je verleden. Op de achtergrond bepalen deze feitelijk wat je denkt, voelt en doet.

Illustratie

In wat voor situatie je ook bent, als volwassene doe of denk je eigenlijk continu dingen die je eerder geleerd of gedaan hebt. Dat zijn niet alleen vaardigheden zoals lopen, praten, lezen of rekenen, maar ook je emotionele reacties en hoe je omgaat met anderen. Ook wat je voelt is meestal niet nieuw.

Vaak ben je er niet precies van bewust waar je aanpak nu precies vandaan komt. Je weet bijvoorbeeld wel dat je hebt leren praten, maar het fijne daarvan herinner je je niet. Zo ook met emotionele reacties, bijvoorbeeld dat je kwaad op mensen wordt of bang bent. Een bepaalde emotionele reactie ben je over het algemeen ooit in een bepaalde situatie begonnen, maar hoe dat precies zat herinner je je meestal niet direct.

Bewust iets nieuws doen

Een deel van je gaat wel bewust met de situatie om. Zo kun je bewust iets nieuws leren, of aandacht geven aan de nieuwe kanten van een situatie.

Als je bijvoorbeeld leert fietsen, bouw je tegelijkertijd voort op het omgaan met je evenwicht dat je tijdens het leren lopen ontwikkeld hebt. Je gebruikt je vaardigheden om je te laten begeleiden door iemand, gebaseerd op je omgang als klein kind met je moeder. En je vaardigheid om te praten, of je vaardigheid om voorzichtig te zijn.

Associaties

De reacties die bij je opkomen, zijn altijd associaties. Ze hoeven daarom niet altijd precies te kloppen met wat er werkelijk aan de hand is.

Stel dat je iemand ontmoet, die uiterlijk lijkt op iemand waar je bang voor was in je kindertijd. Je kunt dan heel goed bang van die nieuwe persoon worden, terwijl daar verder geen reden toe is. Het is dan slechts de associatie aan de persoon uit je verleden, die maakt dat je zo reageert.

Ineffectief

Wanneer je volwassen bent, is er het probleem dat nogal wat van je reacties uit je kindertijd niet zo effectief waren, vergeleken met wat je als volwassene eigenlijk aankan. Dit geldt vooral voor emotionele reacties. Toch is er altijd een deel van je dat net zo reageert als je als kind deed.

Als kind kun je bijvoorbeeld bang voor onweer geweest zijn, maar als volwassene weet je dat je in huis over het algemeen veilig bent. Toch kun je dan binnenshuis bang voor onweer worden, omdat je ervaring uit je kindertijd ergens nog altijd aanwezig is. Je weet dat het onnodig is om bang te zijn, maar toch wordt je bang. Dat bang worden bij onweer is als het ware een vaardigheid die je als kind opgedaan hebt.

Moeilijk wordt het, als je als kind slecht behandeld bent geweest. De neiging om je als volwassene te gedragen alsof je nog altijd slecht behandeld wordt, terwijl er eigenlijk niets aan de hand is, kan je behoorlijk in de weg zitten. Je zou dan bijvoorbeeld onnodig teruggetrokken of juist agressief op mensen kunnen reageren.

Verwerken

Je kunt de invloed van situaties uit je verleden verminderen, door deze ervaringen te verwerken. Maar dit is niet altijd makkelijk, omdat er ook je neiging is om dingen niet te willen voelen.