Illustratie

Hoe het Onbewuste ons maakt

Dat iedereen een Onbewuste heeft, maakt dat we als mensen op een bepaalde manier zijn. Hier zijn een aantal dingen die gebeuren.

Illustratie

We hebben allemaal de gewoonte dingen die we onprettig vinden niet te willen voelen. Zo wijzen we naar de ander, wanneer we ons beschuldigd of schuldig voelen. We doen "waardevolle" dingen, om niet het gebrek aan waarde in onszelf te voelen. We gaan in ons hoofd, dagdromend en piekerend, om de dingen die in onze harten en lichamen gebeuren tegen te gaan. We doen dingen die ons blij maken, of ons afleiden, om geen verdriet of rouw te voelen.

Dat betekent echter niet dat de gevoelens die we niet wilden voelen weggegaan zijn. Die zijn er nog steeds onder de oppervlakte. Die kunnen op elk moment opduiken, wanneer er iets gebeurd dat ons eraan doet herinneren. We merken vaak niet eens dat dit gebeurd, tenzij we onze gevoelens werkelijk onderzoeken.

Vaak maken de oude emoties die opkomen dat we meer dan nodig reageren op situaties. We worden banger of kwader, raken sterker geërgerd dan we zouden zijn als die oude gevoelens er niet zouden zijn.